Premier's Teacher Scholarship takes Nicola to England